Logo

Registiration Terms&ConditionsGastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru koşulları şu şekildedir:
 
  • Lisans (4 yıllık) derecesine sahip olmak (lisans derecesini Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile ilgili alanların dışındaki programlardan almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına katılırlar),
  •  
  • ALES sınavından (son 3 yıl içinde alınmış) sözel puan türünde en az 55 puan almak veya YÖK tarafından eşdeğerliği tanınan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmak.
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. 4 adet fotoğraf
2. Nüfus cüzdanı örneği
3. Başvuru dilekçesi
4. Lisans diplomasının (veya geçici mezuniyet belgesinin) aslı ya da onaylı sureti
5. ALES sınavının veya YÖK tarafından eşdeğer sayılan sınavların sonuç belgesi
6. Transkript (Onaylı sureti)
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
8. Özgeçmiş

Başvuru için istenen belgelerin, başvuru tarihleri arasında aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla veya şahsen teslim edilmesi gerekmektedir:
 
Adres: Alanya HEP Üniversitesi
            Sosyal Bilimler Enstitüsü
            Cikcilli Mahallesi
            Saraybeleni Caddesi
            No: 7, Posta Kodu: 07400
            Alanya/ANTALYA
 
 
Kazanılacak Derece ve Yetkinlikler:
 
Programın sonunda öğrenciler “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.
 
Eğitim Programı Dili: Türkçe
 
 
Özel Öğrencilik Durumu:
Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için Enstitü Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili dönemde açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilere başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. 

foot